Ratatuomariohje

(Ohjeen pystyt lataamaan myös sivun alareunasta pdf-muodossa)

Off Road Trial ohjeet jaksotuomareille ja kilpailijoillekin

Porttien värit luokille
Sininen: Original
Valkoinen: Standard
Keltainen: Modified
Musta: Pro Modified
Punainen: Prototype

Portit ajettava numerojärjestyksessä, portin vasemmalla puolella ajosuuntaan on portin numero ja paksumpi merkki. Portit suoritettava eteenpäin, peruuttaminen ei sallittu. Omasta suoritetusta portista ei saa mennä uudestaan kumpaankaan suuntaan, seuraa jakson keskeyttäminen. Muiden luokkien porteista saa ajaa, kuitenkin porttikeppiin kosketus tai kaataminen aiheuttaa virhepisteet 5 / 25 vp.

Portti on oikein suoritettu, kun eturenkaat menevät kokonaan porttikeppien välistä koskettamatta / kaatamatta niitä ja ajosuunta on kohtisuoraan porttilinjaan eteenpäin ja auto on poistunut porttilinjasta kokonaan. Auton muut osat saavat koskea porttimerkkiin mutta aiheuttaa virhepisteet.  Yrityskertojen määrää ei ole rajattu. Portista saa peruuttaa pois ja yrittää uudelleen. Portista saa ajaa läpi vaikka eturenkaat koskettavat / kaatavat kepin, uusi yritys sallittu. Taka-akselin ei tarvitse tulla porttilinjasta läpi mutta aiheuttaa virhepisteitä, kosketus / kaataminen / katkeaminen. Jos porttikeppi kaatuu, on sen paikka katsottava huolella ja katsottava että kilpailija suorittaa portin oikein. Jos porttikeppi on nostettava uudestaan pystyyn suorituksen aikana, on ajanotto keskeytettävä siksi ajaksi. Kuljettaja saa kysyä jaksotuomarilta onko portti oikein suoritettu ja vastattava kyllä tai ei tai peukalo ylös tai alas merkillä. Suoritetun portin jälkeen, jos yksikään auton osa ylittää porttilinjan, aiheuttaa jakson keskeyttämisen ja jakso tuomitaan suorittamattomaksi. Porttikeppi katsotaan kaadetuksi / katkenneeksi kun se on visuaalisesti poikki, koskettaa kahdesta kohdasta maata tai kuuluu selkeä katkeamisen ääni. Epäselvissä tapauksissa asia tutkittava heti. Jos jakso jostain syystä keskeytyy porttiin jota ei ole suoritettu hyväksytysti ja sitä yrittäessä kilpailija on koskettanut / kaatanut portin, nämä virhepisteet mitätöidään ja tästä portista tulee virhepisteiksi vain läpäisemätön portti ( 50vp)

Peruuttaminen on, kun auto liikkuu taaksepäin peruuttamalla tai käyttäen hyväksi maastoa ilman ”pakkia” parantaakseen ajosuoritusta. Peruuttamisen pituutta ei ole rajattu, pysähtyminen ja peruutuksen jatkaminen tulkitaan samaksi peruuttamiseksi. Uusi peruuttaminen tuomitaan kun auto liikkuu välillä eteenpäin.

Suoritusaika jaksolla 3-5 minuuttia, ilmoitetaan erikseen, kaikilla luokilla kuitenkin sama aika samalla jaksolla.

 • Peruuttaminen: autokohtainen
 • Porttikosketus/siimakosketus: 5 vp
 • Jaksosiiman katkaiseminen/ylitys 1 metri: 25 vp, jakson keskeytys
 • Portin kaataminen: 25 vp
 • Toisen luokan portin koskettaminen: 5 vp 
 • Toisen luokan portin kaataminen: 25 vp 
 • Ajamaton portti: 50 vp, jakson keskeytys, kaikki ajamattomat portit merkitään korttiin HUOM myös maaliportti
 • Jakson kierto 500 vp.  Virheet kuittautettava heti jaksotuomarilla. Jaksotuomarin päätöksestä ei voi tehdä vastalausetta. 

Jos esimerkiksi etupyörä ottaa kiinni keppiin (Ei oma suoritettava portti, vaan toisen luokan porttimerkki) (5vp) ja auto pysyy koko ajan kiinni kepissä sitten takapyörä kaataa saman kepin niin tuomitaan 25 vp. Siimassa kiinni ajaminen, jos irtoaa siimasta vain vähän ja ottaa uudestaan kiinni niin tuomitaan vain 5 vp jos kuitenkin katkaisee siiman niin 25 vp ja jakson keskeytys. Tuomitse tasapuolisesti ja kilpailijan eduksi kaikille samalla tavalla. Ulkopuolelta annettu apu ei ole sallittu. Kilpailijoiden on sallittu tutustua jaksoon häiritsemättä muita kilpailijoita. Isompi virhe samasta tilanteesta kumoaa pienemmän virheen.

Jaksoa ei ole oikein suoritettu

 • Kuljettaja keskeyttää suorituksen mistä tahansa syystä
 • Tarvitsee apua jaksolla
 • Jaksoa ei päätetä maaliporttiin
 • Auto on poistunut reunanauhojen yli kokonaan
 • Jos jokin osa autosta palaa lähtöporttiin
 • Jos kuljettaja tai apukuljettaja riisuu kypärän tai avaa turvavyön
 • Reunanauha katkeaa auton, kuljettajan tai apukuljettajan takia
 • Kuljettaja tai apukuljettaja koskee reunanauhaan käsin tai muulla apuvälineellä
 • Maksimiaika ylittyy
 • Jos auto tai sen osa palaa tai koskettaa jo suoritettuun porttiin

Portit jaksoilla ovat lähtöportti, portit 3-5 kpl ja maaliportti. 

Muista katsoa, että kilpailijakorttiin merkitset virhepisteet ja oman kuittauksen oikealle riville. Jakson nro = oikea rivi

 

 

Tiedostot